RSS

tugasan analisis metaku (2)(04/10/08)

ARTIKEL JURNAL BERBENTUK KONSEPTUAL

 

1. Tajuk artikel jurnal: UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN FATWA DI MALAYSIA

Nama Jurnal : ISLAMIYYAT

Volume Jurnal: 27(1) (2005) : 25-44

Penilaian artikel jurnal:

Jurnal ini berbentuk konseptual dan patut dijadikan rujukan pelajar kerana ia membincangkan beberapa masalah berhubung fatwa di Malaysia terutama tentang penguatkuasaannya.Pelajar dapat menambah pelbagai maklumat  melalui perbincangan artikel ini tentang fatwa menurut undang-undang yang ada sekarang dan bagaimana ia boleh berkuatkuasa serta fungsi sebenar Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia serta kandungannya dngan Jawatankuasa Fatwa di negeri-negeri di mana kedudukan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan peranan Majlis Raja-Raja dalam hal fatwa.

 

2. Tajuk artikel jurnal: MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN SUNNAH RASULULLAH S.A.W

Nama Jurnal: PENDIDIKAN ISLAM

Volume Jurnal:

Penilaian:

Jurnal ini berbentuk konseptual iaitu membincangkan matlamat pendidikan Islam berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.Pendidikan Islam adalah bersifat menyeluruh dan mendalam serta sesuai dengan perkembangan masyarakat.Semua kegaitan pendidikan dalam konsep Islam adalah merupakan ibadah kepada Allah.Seterusnya artikel ini  membincangkan tentang definisi matlamat pendidikan Islam menurut tokoh-tokoh pendidikan, seperti Syed M. Naquib al-Attas, Burlian Somad dan lain-lain lagi serta menurut as-Sunnah.Tujuan akhir Pendidikan Islam ialah perkembangan menyeluruh personaliti manusia dalam aspek-aspek rohaniah, psikologikal, intelektual dan jasmaniah.Selain itu, Pendidikan Islam ialah pendidikan yang tidak memisahkan hubungan seorang hamba dengan penciptanya dan tidak juga memisahkan antara perkara di dunia dan akhirat.

Oleh itu,artikel ini sangat sesuai menjadi rujukan bagi pelajar, khususnya program Pendidikan Islam kerana membincangkan matlamat ini dangan mendalam.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: