RSS

tugasan kdp2008 (2)(07/10/08)

Tugasan Yahoogroups

PentaksiranTugasan Yahoogroups

 1. bina kumpulan berbincangan anda menggunakan nombor matrik/pelajar
 2. Jemput (invite) melalui rakan-rakan anda dalam kumpulan makmal yang sama (20 point)
 3. Pelajar yang dijemput juga perlu menyahut jemputan melalui emel masing. (20 point)
 4. Kemukakan tajuk  dan penenerangan tentang tajuk   berkaitan dengan  isu-isu dalam dunia pendidikan di Malaysia  dalam yahoogroup masing-masing (5 point)
 5. Semua pelajar juga perlu memberi respon pada tajuk yang dikemukakan dalam kumpulan pelajar lain.   Respon mestilah bernas (satu perenggan).   Sila gunakan bahasa yang betul bukannya perkataan yang diringkas seperti dalam sms.  Gunakan juga laras bahasa yang betul sesuai dengan tahap keintelektualan anda sebagai pelajar universiti. (20 point)
 6. Sebagai owner group anda, anda perlu memudahcara perbincangan (mempengerusikan perbincangan maya) dan setelah semua rakan anda respon terhadap isu2 yang dibangkintkan anda perlu menganalisis dan merumuskan pro dan kontra perbincangan maya dyang dibangkintkan (25 point)

Dalam blog pula sila buat nota perkara-perkara berikut:

 1. langkah-langkah anda menjadi ahli sesuatu kumpulan (5 point)
 2. langkah anda menjemput orang lain menjadi ahli kumpulan (5 point)
 3. Berdasarkan pengalaman pembelajaran anda menggunakan Yahoomail, yahoogroup dan blog, lakukan tugasan membuat perbandingan (persamaan dan perbezaan) antara emel, perbincangan kumpulan, dan blog 9(15 point)
 4. Nyatakan langkah-langkah yang anda ambil untuk membuat perbandingan  (persamaan dan berbezakan) (5 point)
 5.  Kemukakan satu senario persekitaran  dan proses pembelajaran  tentang penggunaan emel, kumpulan dan blog yang melibatkan  anda menjadi guru  di sekolah. (20 point)

 Tugasan Emel

 

 

Pentaksiran Tugasan Emel

1. kemaskini signature dengan memasukkan,

 

 • Nama Penuh, nombor telefon,  (1 point)
 • alamat hompage  blog (1 point)
 • alamat homepage yahoogroup anda (1 point)
 1. Buat nota dalam blog  bagaimana  (langkah-langkah) anda mengubahsuai signature (5 point)
 2. Buat tugasan perbandingan compose   dengan signature (perbezaan dan persamaan) dalam  blog anda. Langkah-langkah:
  • Senaraikan ciri-ciri  dan penggunaan compose   dengan signature (5 point)
  • Persamaan compose   dengan signature  (5 point)
  • Perbezaan compose   dengan signature  (5 point)
  • lakukan refleksi bagaimana anda memikirkan jawapan-jawapan persamaan dan perbezaan compose   dengan signature  (10 point)
 3. Buat tugasan perbandingan forward, reply  dan carbon copy (perbezaan dan persamaan) dalam  blog anda. Langkah-langkah:
  • Senaraikan ciri-ciri  dan penggunaan forward, reply  dan carbon copy  (5 point)
  • Persamaan forward, reply  dan carbon copy (5 point)
  • Perbezaan forward, reply  dan carbon copy (5 point)

lakukan refleksi bagaimana anda memikirkan jawapan-jawapan persamaan dan perbezaan forward, reply  dan carbon copy (15 point)

 

Tugasan Blog

Pentaksiran Tugasan Blog  

blog berkaitan dengan bidang pengkhususan anda (masukkan dalam signature dan  kemasikini maklumat dalam My Account alamat blog ini). 

 

 1.  
  • dalam blog ini anda perlu menetapkan apakah tujuan blog anda (5 point),
  • objektif  maklumat yang ingin disampaikan (10 point)
  • untuk siapakah blog anda (contoh guru-guru bidang pengkhususan,  murid-murid sekolah (5 point)
  • merancang  senarai kandungan blog anda (10 point)
  • mengemaskini dan menyenggara blog anda (30 point)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: